Postitatud15. mai 2015

Medivarile on omistatud Krediidiinfo poolt Eduka Eesti Ettevõtte Tunnistus 2015 krediidireitinguga AA.
Täname kõiki koostööpartnereid senise koostöö ja usalduse eest!